Tilbake til toppen
  /  Tjenester   /  Prosjektregnskap

Prosjektregnskap

Prosjektregnskap

Det er ofte meget relevant at en virksomhet innen kunst og kultur vil få krav om å føre prosjektregnskap. For utøvende og skapende kunstnere er prosjektregnskap spesielt aktuelt ved søknad om midler fra Kulturrådet. Et prosjektregnskap skal inkludere inntektene og kostnadene, transaksjoner og andre vesentlige opplysninger tilknyttet prosjektet.

Når du leverer inn søknad til ulike instanser for midler, stilles det ofte strenge krav til dokumentasjon og krav til prosjektregnskap. Det vil gjerne være nødvendig å levere budsjett, og prosjektregnskapet skal kunne sammenstilles med dette. Kulturrådet krever også at du oversender revisjonen for tilskudd som overstiger kr 200 000, og du vil da trenge bistand fra profesjonelle som har kjennskap til de enhver tid gjeldende regler for føring av prosjektregnskapet. En slik bistand vil være nyttig selv uten krav til revisjon, da det er mye å sette seg inn i ved utarbeidelse av prosjektregnskap.

Ta kontakt med oss i Kunst & Kultur Regnskap AS for hjelp med å utarbeide prosjektregnskap til søknader for å sikre at det vil kunne sammenstilles med budsjettet. Vi kan også bistå med å utarbeide budsjett som en tilleggstjeneste. Ring oss på telefon 950 26 188 eller send en e-post til post@kulturregnskap.no.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

ER DET VIRKELIG NØDVENDIG MED EN REVISORS GJENNOMGANG?

Krav om en revisors gjennomgang vil variere ut ifra hvor og hvem det søkes midler av. Kulturrådet selv anbefaler søkere å snakke med revisor. Kulturrådet er for eksempel tydelig på mottakere av midler som overstiger kr 200 000 må engasjere revisor og sende kopi av revisjonen til dem.

KAN JEG BENYTTE MEG AV PROGRAM SOM EXCEL OG andre digitale regnskapsprogram FOR Å UTARBEIDE PROSJEKTREGNSKAP SELV?

Det er ingenting i veien for at du kan utarbeide prosjektregnskap på egenhånd ved hjelp av Excel, andre digitale regnskapsprogram eller en standard mal, med mindre det er krav om revisjon. Samtidig er det komplisert, og Kulturrådet selv anbefaler deg/dere å snakke med en regnskapsfører før det settes i gang. Husk at du skal føre prosjektregnskap som er forståelig for alle parter og som skal kunne sammenstilles med godkjent budsjett. Det er derfor lurest å benytte seg av aktører som har bred erfaring med å utarbeide prosjektregnskaper, for å være sikret at det gjøres riktig.